TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG - HUYỆN XUYÊN MỘC - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Tao slide anh voi jQuery Cycle
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2012 - 2013

Cập nhật lúc: 13:02:27 - 08/04/2013

Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013;

 

PHÒNG GD& ĐT XUYÊN MỘC

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HỘI

 

Số: 06/KH-CM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Hòa Hội,,ngày 20 tháng 9 năm 2012

 

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2012-2013

       

Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013;

Căn cứ thông tư số: 32/2009/TT-BGD ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009.của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học.

Căn cứ công văn số: 325/PGD ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Xuyên Mộc, V/v Hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học cho đối tượng học sinh giỏi ở tiểu học.  

Đơn vị Trường Tiểu học Kim Đồng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2012-2013 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Tổng số lớp: 14 ;

    - Tổng số học sinh: 327 ;

    - GV dạy lớp: 14/ 14 lớp ;

1. Thuận lợi - Khó khăn:

1. Thuận lợi:

Trường Tiểu học Kim Đồng luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo kịp thời, sát sao của cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương. Phòng Giáo dục và Đào tạo Xuyên Mộc.

    Đội ngũ giáo viên ổn định đảm bảo về phẩm chất chính trị, về số lượng; có nhận thức đúng đắn về chủ trư­ơng, đ­­ường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục; có trình độ đạt chuẩn trở lên 100%. Có tinh thần tự học để nâng cao nghiệp vụ, tay nghề. Tập thể giáo viên luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê. Các em học sinh ngoan, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của ng­­ười học sinh.

Đội ngũ giáo viên có tinh thần đoàn kết nhất trí cao, luôn nhiệt tình, tự giác trong công tác giảng dạy.

2. Khó khăn:

Trường thuộc địa bàn khu vực đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí thấp, điều kiện sống của nhân dân còn nhiều khó khăn vì vậy điều kiện học tập của học sinh còn nhiều hạn chế.

Hầu hết học sinh là gia đình làm nông nên khả năng giao tiếp, tiếp xúc còn nhút nhát. Các em phải lao động giúp đỡ gia đình nên chưa có thời gian dành cho học tập, vì vậy chất lượng của học sinh chưa cao nhất là chất lượng mũi nhọn.

Giáo viên phần lớn nhà ở xa trường nên việc bám lớp, bám trường còn nhiều khó khăn.

Một số bậc phụ huynh chưa quan tâm sát sao đến việc học tập con cái, chưa thường xuyên phối hợp với nhà trường để giáo dục.      

Chất lượng học tập trong những năm qua chưa cao, còn nhiều hạn chế, chưa có nhiều học sinh mũi nhọn, học sinh giỏi và học sinh tiên tiến thấp, học sinh yếu còn nhiều.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường còn hạn chế, giáo viên vừa dạy đại trà vừa phải đảm nhận bồi dưỡng học sinh giỏi nên chưa đầu tư được nhiều thời gian nghiên cứu, tham khảo.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường còn nhiều thiếu thốn nhiều. Chưa có phòng máy vi tính. Trường học một buổi chưa có giáo viên bộ môn. Học sinh không hoc các môn tự chọn.

II. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG

1. Mục đích yêu cầu:

-  Nhằm phát hiện, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức kĩ năng cho HS có năng khiếu trong học tập như năng khiếu về Toán, Tiếng Việt, (Anh văn, Tin học), khéo tay kĩ thuật, viết chữ đẹp... Tạo nhiều phong trào thi đua học tốt, dạy tốt, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học.

- Tiếp tục xây dựng nề nếp, truyền thống luyện viết chữ đẹp và giữ vở sạch của HS tiểu học làm nền tảng cho việc rèn luyện tính cách, nhân cách của HS.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo giúp học sinh củng cố, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kỹ năng một số môn học từ đó rèn luyện năng lực tự học phát huy tính cực, chủ động sáng tạo và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Giúp học sinh phát triển năng khiếu của bản thân đối với bộ môn.

- Thực hiện chương trình ôn theo chương trình SGK, sách bồi dưỡng học sinh giỏi. chương trình các tổ chuyên môn xây dựng và theo các sách bài tập tham khảo bám sát chương trình SGK các lớp 1, 2, 3, 4, 5. của Bộ GD&ĐT.

- GV lên lớp cần có kế hoạch giảng dạy, bài soạn, SGK tham khảo, đảm bảo chất lượng dạy và học.

- Giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc, thống nhất kế hoạch đã được xây dựng

2. Nội dung kế hoạch:

2.1. Đối tượng :

Học sinh khối 1; 2; 3; 4; 5 có học lực giỏi và hạnh kiểm Thực hiện đầy đủ.

2.2. Thời gian ôn tập

- Ôn tập từ ngày 04/10/2011 đến hết 15 tháng 5năm 2012, ít nhất 2buổi/tuần

- Mỗi HS được tham gia ôn tập 02 môn ( Môn Toán và Tiếng Việt)

2.3. Nội dung, chương trình bồi dưỡng:

* Nội dung ôn thi và bồi dưỡng

- Tổ chức thi  ATGT (lớp 3,4,5): 10/2012

Bồi dưỡng đội tuyển dự thi cấp huyện (11/2012);  cấp tỉnh (12/2012).

 - Tổ chức thi viết chữ đẹp cấp trường: 11/2012

    Bồi dưỡng HS dự thi viết chữ đẹp cấp huyện (01/2013).

- Tổ chức thi Olympic Toán tuổi thơ cấp trường: 12/2012.

    Chọn đội tuyển bồi dưỡng HS dự thi KTKT cấp huyện (12/2012).

- Tổ chức thi khéo tay kĩ thuật cấp trường: 01/2013.

    Chọn đội tuyển bồi dưỡng HS dự thi KTKT cấp huyện (01/2012).

- Tổ chức thi kiến thức tiểu học cấp trường: tháng 3/2012.

- Tổ chức thi giải toán (Violympic) và Anh văn ioe (nếu có)  trên mạng theo lịch.

* Chương trình bồi dưỡng.

-  Soạn bài theo chương trình SGK và theo các sách bài tập tham khảo bám sát nâng cao chương trình SGK lớp 1, 2, 3, 4, 5 của Bộ GD&ĐT, chương trình ôn tập bồi dưỡng HS giỏi của Sở GD&ĐT BR_VT đã bồi dưỡng, tập huấn.

2.4.  Phân công giáo viên dạy – phụ trách:

- ATGT : đ/c Lê Minh Phụng Bồi dưỡng vẽ. Nguyễn Hồng Hà : kiến thức ATGT.

- Rèn viết chữ đẹp: đ/c Nguyễn Thị Lý và Nguyễn Thị Doan

- KTKT: đ/c Lê Minh Phụng (Gv dạy Mĩ thuật), môn khác: GVCN

- Toán tuổi thơ : Nguyễn Hồng Hà

- Môn toán qua mạng:  GVCN bồi dưỡng toán, Nguyễn Hồng Hà phụ trách kiến thức mạng cho học sinh.

2.5. Thời gian bồi dưỡng.

Các lớp học buổi sáng tiến hành booig dưỡng vào buổi chiều, các lớp học buổi chiều tiến hành bồi dưỡng buổi sáng.

Bồi dưỡng tập trung vào sáng thứ bảy hàng tuần.

Bắt đấu từ 25 tháng 9 năm 2012 đến hết tháng 5 năm 2013.

     Tháng 9 + 10 ôn   2 - 4  buổi/ tuần. Học sinh giỏi Toán

     Tháng 11 + 12 ôn 2 - 4  buổi / tuần. Học sinh thi ATGT, viết chữ đẹp. Toán tuổi thơ, Toán qua mạng.

     Tháng 1 + 2 ôn 2 buổi/ tuần. Khéo tay kĩ thuật, Viết chưc đẹp, Toán qua mạng.

     Tháng 3 ôn 2- 4 buổi/ tuần. Học sinh giỏi Toán, Tiếng Việt

     Tháng 4 ôn 2 buổi/ tuần. Học sinh giỏi Toán, Tiếng Việt

     Tháng 5 ôn 2 buổi/ tuần. Học sinh giỏi Toán, Tiếng Việt

3. Tổ chức thực hiện.

- Căn cứ kế hoạch, yêu cầu các tổ chuyên môn đôn đốc, kiểm tra hồ sơ, bài soạn, thăm lớp, dự giờ, đánh giá mức độ tiếp thu của học sinh trong quá trình tổ chức ôn tập.

- Giáo viên chủ nhiệm đôn đốc học sinh tham gia học, kiểm tra sĩ số tham gia ôn tập hằng ngày, nền nếp ôn. Hàng tháng báo cáo Ban giám hiệu vào tuần 4.

3.1 Bồi dưỡng Học sinh giỏi

 

Căn cứ vào kết quả khảo sát chất lượng đầu năm học của lớp, căn cứ vào kết quả kiểm tra thường xuyên giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phát hiện học sinh có năng khiếu để có kế hoạch bồi dưỡng học sinh ngay từ đầu năm học.

3.2 Lập danh sách học sinh có năng khiếu các bộ môn:

- Danh sách học sinh có năng khiếu Viết chữ đẹp.

- Danh sách học sinh có năng khiếu KTKT.

- Danh sách học sinh có năng khiếu môn Toán.

- Danh sách học sinh có năng khiếu môn Khác.

3.3- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu bộ môn ở tất cả các lớp.

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có trách nhiệm bồi dưỡng thường xuyên thông qua các tiết dạy chính khoá, các tiết luyện tập buổi hai; các giờ hướng dẫn tự học. Trong mỗi bài  soạn, dạy giáo viên cần thiết kế một số câu hỏi, bài tập nhằm phát triển tư duy,sáng tạo, mở rộng kiến thức dành riêng cho các đối tượng này. Đối với học sinh có năng khiếu bộ môn Âm nhạc, mĩ thuật; Giáo viên bộ môn phối hợp với GVCN, phụ huynh học sinh tổ chức bồi dưỡng thêm ngoài giờ lên lớp theo khối lớp ( vào chủ nhật hoặc cuối các buổi chiều). Phối hợp với phụ huynh bồi dưỡng, luyện tập cho các em ở nhà.

3.4 Luyện viết chữ đẹp: (cho tất cả các đối tượng học sinh các khối lớp) giáo viên quan tâm bồi dưỡng ở tất cả các tiết học trên lớp, đặc biệt trong các tiết tập viết, luyện viết. Tùy điều kiện của từng lớp giáo viên hướng dẫn luyện viết với các hình thức phù hợp, hiệu quả. Toàn trường thực hiện luyện chữ viết vào 20 phút đầu giờ học vào ngày thứ sáu trong tuần. GVCN hướng dẫn học sinh viết vào vở luyện theo mẫu, vở ô ly. Phối hợp với phụ huynh bồi dưỡng, luyện tập cho các em ở nhà.

Tổ chức cuộc thi "Viết chữ đẹp" cấp trường: Giao cho GVCN các lớp bồi dưỡng,  chọn vở sạch viết chữ đẹp triển lãm cấp trường vào tháng 11/2012.

Chọn đội tuyển thi viết chữ đẹp cấp huyện. Chọn giáo viên có năng khiếu bồi dưỡng một tuần 2 buổi trong tháng 12/2012. Và tham gia thi cấp huyện theo lịch của phòng.

3.5- Ôn luyện Học sinh năng khiếu môn toán tham gia giao lưu OLYMPIC (Toán Tuổi thơ)

Căn cứ vào năng khiếu và khả năng nhận thức toàn diện của học sinh lớp 5 và điều kiện thực tế của nhà trường. Thành lập đội tuyển học sinh giỏi Toán + Tiếng Việt lớp 5 sau phiên họp phụ huynh đầu năm học.

Bàn với phụ huynh học sinh trong đội tuyển tổ chức một lớp bồi dưỡng cho đội tuyển 2 - 3 buổi/ tuần. (Tài liệu soạn dạy: Sách Tiếng Việt , Toán nâng cao lớp 5.Tạp chí Toán tuổi thơ, Văn học tuổi trẻ, Toán chuyên đề Tiểu học. Thi chọn đội tuyển Giao lưu HSG toàn diện và giao lưu OLYMPIC (Toán Tuổi thơ) cấp huyện. Thời gian ôn luyện từ 05/12/2012 đến tháng 28/12/2012

    3.6. Ôn luyện học sinh dự thi giải toán trên Internet cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh

    - Căn cứ vào thực tế nhà trường, hiệu trưởng thành lập ban tổ chức cuộc thi giải Toán Violympic cấp trường.

    - GVCN lập danh sách học sinh đăng ký tham gia giải toán Violimpic trên mạng của lớp, thường xuyên động viên, khuyến khích học sinh tham gia giải bài kịp thời, hàng tháng báo cáo kết quả trước tổ chuyên môn có ý kiến đề xuất biện pháp giúp đỡ học sinh giải bài.

- Tổ trưởng chuyên môn lập danh sách học sinh của từng khối lớp. Nộp danh sách các khối cho hiệu trưởng theo dõi trực tiếp. Tổ trưởng thu thập kết quả hàng tháng từ giáo viên chủ nhiệm hoặc trên bảng thống kê của mạng, tìm giải pháp giúp đỡ kịp thời học sinh gặp khó khăn về máy, hoặc kỹ năng giải bài. Đối với khối 5 Giáo viên chủ nhiệm (GV phụ Trách tin học) trực tiếp hướng dẫn học sinh giải những bài khó và tư vấn phương pháp giải các dạng bài tập cho học sinh.

+Thường xuyên kiểm tra và thông báo kết quả học sinh đạt được trước toàn trường vào buổi chào cờ đầu tuần để động viên, khuyến khích học sinh tích cực tham gia.

- Thời gian bồi dưỡng: Từ tháng 9/2012 đến tháng 2/2013. Sau mỗi vòng thi 5 ngày đội tuyển các khối tập trung một lần để giải quyết các thắc mắc của học sinh và hướng dẫn các dạng bài khó.      

Tổ chức thi chọn cấp trường vào đầu tháng 2/2013, chọn học sinh tham gia dự thi cấp huyện tổ chức tháng 3/2013.  

3.7 . Ôn luyện học sinh dự thi Olimpic Tiếng Anh trên mạng Internet (nếu có học sinh tham gia).

- Khuyến khích học sinh thi ở nhà, phụ huynh chịu trách nhiệm hướng dẫn học sinh thi. Lập danh sách học sinh đạt điểm cao đề nghị khen thưởng cấp trường để khuyến khích học sinh tham gia. Tổ chức vòng thi cấp trường theo đúng hướng dẫn của Ban tổ chức. Lập đội tuyển tham gia cấp huyện.

III. Giải pháp thực hiện

1. Nhà trường:

- Chi bộ, BGH đầu năm thống nhất chủ trương xây dựng kế hoạch cụ thể giao cho từng tổ, giáo viên phát hiện đối tượng học sinh có năng khiếu. 

- Tổ chức họp hội cha mẹ học sinh, thông qua kế hoạch nhiện vụ năm học, các chỉ tiêu thi đua, thông qua đánh giá chất lượng đầu năm.

- Lên kế hoạch, thời khóa biểu phân công giáo viên dạy.

- Yêu cầu giáo viên lên lớp phải có bài soạn đầy đủ, theo quy định chủ yếu là học  2 môn Toán; Tiếng Việt, Tiếng Anh. Nghiên cứu lập chương trình bồi dưỡng theo môn học sưu tầm các tài liệu tham khảo, sách nâng cao chủ động tích cực trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp tăng cường học hỏi.

- BGH có kế hoạch kiểm tra đôn đốc việc dạy và học của giáo viên, học sinh, để có biện pháp giúp đỡ kịp thời.

2. Các tổ chuyên môn:       

- Chỉ đạo trực tiếp giáo viên xây dựng chương trình, kết hợp với BGH quản lý tốt việc  dạy học nói chung và dạy  bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Phối hợp với nhà trường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giáo viên.

- Tổ xây dựng chương trình chung cho toàn tổ, thảo luận phương pháp sao cho phù hợp học sinh.

3. Giáo viên chủ nhiệm:

- Thực hiện soạn bài nghiêm túc theo kế hoạch, chuẩn bị nội dung bài dạy dễ hiểu,năng động.

- Chú ý thường xuyên động viên học sinh tạo hứng thú khuyến khích  kích lệ các em.

- Quản lý sát sao việc học tập của học sinh, chấm công nghiêm túc từng buổi. Kết hợp với  BGH duy trì việc học tập  chuyên cần của học sinh, liên hệ thường xuyên với phụ huynh học sinh để cùng  kết hợp tạo điều kiện cho học sinh tham gia học tốt.

- Thực hiện nghiêm túc quy định của nhà trường về việc dạy  để nâng cao chất lượng giáo dục.  

IV. KẾ HOẠCH CHI TIẾT

Tháng

Nội dung công việc

Biện pháp - Phân công.

Tháng 9/2011

 

 

 

-Thực hiện ra đề kiểm tra khảo sát chất lượng, lập danh sách học sinh có năng khiếu, học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng từng môn học cụ thể theo từng khối lớp.

- Phân công giáo viên bồi dưỡng.

- Chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất.

- Phân công, lên lịch cụ thể để giáo viên chuẩn bị.

- Thống nhất nội dung và phương pháp dạy, tiến trình một tiết soạn bài và giảng dạy.

- Luyện chữ đẹp cho HS cả lớp

- Hướng dẫn HS giải toán, trên Internet

- BGH ra đề và phân công coi, chấm thi.

 

 

 

 

- Đồng chí Hà dạy bồi dưỡng toán. Chuẩn bị nội dung bồi dưỡng.

 

-Triển khai kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi. Thống nhất lịch BD

 

- GVCN tiến hành bồi dưỡng cho học lớp mình.

Tháng 10-11-12/2011

- Giáo viên được phân công thực hiện dạy cụ thể.

 

 

-Luyện viết chữ đẹp hàng ngày.

-Tiếp tục tổ chức cho HS giải Toán trên Internet.

- Bồi dưỡng HSG toàn diện và OLIMPIC Toán tuổi thơ khối lớp 5 ; Tổ chức giao lưu cấp trường chọn đội tuyển cấp huyện.

- Thi ATGT cấp trường bồi dưỡng học sinh thi cấp huyện.

- BGH nhà trường duyệt giáo án và điều chỉnh nội dung giảng dạy cụ thể từng tiết cho phù hợp.

-Thực hiện theo lịch.

-Thành lập hội đồng coi và chấm.

-Tuyên dương khen thưởng học sinh tham gia học tập tích cực

Tháng 1-2-3 4/12/2009

- Thực hiện công tác bồi dưỡng 5 môn (Toán-Tiếng Việt, Khoa, Sử, địa). Các khối khác thực hiện theo lịch.

- Khảo sát chất lượng chọn học sinh thi học sinh giỏi huyện.

- Đưa học sinh thi học sinh giỏi cấp huyện.

- Thực hiện theo lịch.

 

 

-Tăng cường công tác bồi dưỡng ở các khối.

- Quyết tâm phấn đấu chọn thi tuyển 10 em tham gia dự thi cấp huyện.

- Phân công đôn đốc.

 

Trên đây là kế hoạch dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu năm học 2012-2013 của trường Tiểu học Kim Đồng.Yêu cầu các tổ chuyên môn và các đồng chí giáo viên trong trường nghiêm túc thực hiện./.

 

 DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

          P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

        Nguyễn Hồng Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm
- Kiểm tra danh sách trẻ 6 tuổi, đảm bảo huy động hết trẻ trong độ tuổi ra lớp. Cập nhật sổ phổ cập và lập thống kê trình độ trẻ từ 6 đến 14 tuổi. Lập danh sách trẻ em khuyết tật học hoà nhập, học sinh dân tộc và học sinh nghèo.
Bài viết mới nhất
TRƯỜNGTIỂU HỌC KIM ĐỒNG
Địa chỉ: xã Hòa Hội Huyện Xuyên Mộc Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 0643877549
Email: c1kimdong.xuyenmoc.moec.gmail.com